TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
48/2017/QĐ-TTg   -   Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành : 12/12/2017   - Tải file word toàn văn

141/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Ban hành : 07/12/2017   - Tải file word toàn văn

140/2017/NĐ-CP   -   Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
Ban hành : 05/12/2017   - Tải file word toàn văn

139/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản,...
Ban hành : 27/11/2017   - Tải file word toàn văn

21/2017/QH14   -   Luật Quy hoạch
Ban hành : 24/11/2017   - Tải file word toàn văn

55/2017/QH14   -   Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Ban hành : 24/11/2017   - Tải file word toàn văn

56/2017/QH14   -   Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Ban hành : 24/11/2017   - Tải file word toàn văn

54/2017/QH14   -   Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ban hành : 24/11/2017   - Tải file word toàn văn

46/2017/QĐ-TTg   -   Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Ban hành : 24/11/2017   - Tải file word toàn văn

53/2017/QH14   -   Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Ban hành : 24/11/2017   - Tải file word toàn văn

20/2017/QH14   -   Luật Quản lý nợ công
Ban hành : 23/11/2017   - Tải file word toàn văn

52/2017/QH14   -   Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020
Ban hành : 22/11/2017   - Tải file word toàn văn

18/2017/QH14   -   Luật Thủy sản
Ban hành : 21/11/2017   - Tải file word toàn văn

51/2017/QH14   -   Nghị quyết Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
Ban hành : 21/11/2017   - Tải file word toàn văn

19/2017/QH14   -   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
Ban hành : 21/11/2017   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00203657 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn