TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
01/2018/TT-BYT   -   Thông tư quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc
Ban hành : 18/01/2018   - Tải file word toàn văn

01/2018/TT-BNNPTNT   -   Thông tư Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
Ban hành : 16/01/2018   - Tải file word toàn văn

08/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
Ban hành : 15/01/2018   - Tải file word toàn văn

02/2018/TT-BGTVT   -   Thông tư quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 quy định chi tiết về chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh....
Ban hành : 09/01/2018   - Tải file word toàn văn

01/2018/TT-BNV   -   Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Ban hành : 08/01/2018   - Tải file word toàn văn

01/2018/TT-BXD   -   Thông tư quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh
Ban hành : 05/01/2018   - Tải file word toàn văn

05/2018/NĐ-CP   -   Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Ban hành : 05/01/2018   - Tải file word toàn văn

06/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non
Ban hành : 05/01/2018   - Tải file word toàn văn

02/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam
Ban hành : 04/01/2018   - Tải file word toàn văn

03/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
Ban hành : 04/01/2018   - Tải file word toàn văn

04/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Khu Công nghệ cao Đà Nẵng
Ban hành : 04/01/2018   - Tải file word toàn văn

01/2018/NĐ-CP   -   Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Ban hành : 03/01/2018   - Tải file word toàn văn

01/2018/TT-BGTVT   -   Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
Ban hành : 03/01/2018   - Tải file word toàn văn

02/2018/TT-BTC   -   Thông tư hướng dẫn cơ chế hỗ trợ tài chính đối với Khu kinh tế quốc phòng
Ban hành : 02/01/2018   - Tải file word toàn văn

48/2017/QĐ-TTg   -   Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ban hành : 12/12/2017   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00383082 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn