TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
22/2016/TT-BGTVT   -   Thông tư quy định về quản lý hoạt động của thủy phi cơ, sân bay chuyên dùng trên mặt nước, bãi cất, hạ cánh trên mặt nước
Ban hành : 01/09/2016   - Tải file word toàn văn

122/2016/NĐ-CP   -   Nghị định biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
Ban hành : 01/09/2016   -

18/2016/TT-BCT   -   Thông tư quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường
Ban hành : 31/08/2016   - Tải file word toàn văn

20/2016/TT-BTTTT   -   Thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 24 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí
Ban hành : 31/08/2016   - Tải file word toàn văn

17/2016/TT-BCT   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg có hiệu lực
Ban hành : 30/08/2016   - Tải file word toàn văn

03/2016/NQ-HĐTP   -   Nghị quyết hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản
Ban hành : 26/08/2016   - Tải file word toàn văn

21/2016/TT-BGTVT   -   Thông tư quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải
Ban hành : 25/08/2016   - Tải file word toàn văn

30/2016/TT-BNNPTNT   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 3 năm 2015 hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ban hành : 25/08/2016   - Tải file word toàn văn

19/2016/TT-BTNMT   -   Thông tư về báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Ban hành : 24/08/2016   - Tải file word toàn văn

234/NQ-UBTVQH14   -   Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
Ban hành : 24/08/2016   - Tải file word toàn văn

121/2016/NĐ-CP   -   Nghị định thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Ban hành : 24/08/2016   - Tải file word toàn văn

113/2016/TT-BQP   -   Thông tư quy định chế độ nghỉ của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Ban hành : 23/08/2016   - Tải file word toàn văn

120/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí
Ban hành : 23/08/2016   - Tải file word toàn văn

119/2016/NĐ-CP   -   Nghị định về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu
Ban hành : 23/08/2016   - Tải file word toàn văn

16/2016/TT-BCT   -   Thông tư quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế á - Âu năm 2016
Ban hành : 16/08/2016   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
01649459 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn