TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
115/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp
Ban hành : 16/10/2017   - Tải file word toàn văn

113/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
Ban hành : 09/10/2017   - Tải file word toàn văn

114/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa
Ban hành : 09/10/2017   - Tải file word toàn văn

112/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975
Ban hành : 06/10/2017   - Tải file word toàn văn

111/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
Ban hành : 05/10/2017   - Tải file word toàn văn

110/2017/NĐ-CP   -   Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban hành : 04/10/2017   - Tải file word toàn văn

109/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
Ban hành : 21/09/2017   - Tải file word toàn văn

18/2017/TT-BCT   -   Thông tư bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu
Ban hành : 21/09/2017   - Tải file word toàn văn

42/2017/QĐ-TTg   -   Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Ban hành : 20/09/2017   - Tải file word toàn văn

108/2017/NĐ-CP   -   Nghị định về quản lý phân bón
Ban hành : 20/09/2017   - Tải file word toàn văn

39/2017/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Viễn thông
Ban hành : 15/09/2017   - Tải file word toàn văn

40/2017/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc áp dụng cơ chế tài chính đối với Cục Tần số vô tuyến điện
Ban hành : 15/09/2017   - Tải file word toàn văn

41/2017/QĐ-TTg   -   Quyết định quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý
Ban hành : 15/09/2017   - Tải file word toàn văn

107/2017/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
Ban hành : 15/09/2017   - Tải file word toàn văn

104/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
Ban hành : 14/09/2017   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00013967 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn