TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
19/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng
Ban hành : 24/02/2017   - Tải file word toàn văn

20/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Ban hành : 24/02/2017   - Tải file word toàn văn

02/2017/TT-BLĐTBXH   -   Thông tư hướng dẫn tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
Ban hành : 20/02/2017   - Tải file word toàn văn

14/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban hành : 17/02/2017   - Tải file word toàn văn

16/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ban hành : 17/02/2017   - Tải file word toàn văn

15/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ban hành : 17/02/2017   - Tải file word toàn văn

17/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
Ban hành : 17/02/2017   - Tải file word toàn văn

01/2017/TT-BTTTT   -   Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm
Ban hành : 16/02/2017   - Tải file word toàn văn

37/2017/TT-BQP   -   Thông tư hướng dẫn quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Bộ Quốc phòng
Ban hành : 16/02/2017   - Tải file word toàn văn

13/2017/TT-BTC   -   Thông tư quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước
Ban hành : 15/02/2017   - Tải file word toàn văn

01/2017/TT-BKHĐT   -   Thông tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Ban hành : 14/02/2017   - Tải file word toàn văn

02/2017/TT-BNNPTNT   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 quy định về kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu
Ban hành : 13/02/2017   - Tải file word toàn văn

03/2017/TT-BNNPTNT   -   Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản
Ban hành : 13/02/2017   - Tải file word toàn văn

35/2017/TT-BQP   -   Thông tư quy định tiêu chuẩn đủ điều kiện bay; tiêu chuẩn, thủ tục cấp giấy phép cho cơ sở thiết kế, sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị của tàu bay không người lái, phương tiện bay..
Ban hành : 12/02/2017   - Tải file word toàn văn

34/2017/TT-BQP   -   Thông tư quy định tiêu chuẩn, định lượng, mức tiền ăn thường xuyên đối với huấn luyện viên, vận động viên và giáo viên thể dục, thể thao trong Quân đội
Ban hành : 11/02/2017   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00125412 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn