TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
174/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
Ban hành : 30/12/2016   - Tải file word toàn văn

175/2016/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
Ban hành : 30/12/2016   - Tải file word toàn văn

58/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 - 2020
Ban hành : 28/12/2016   - Tải file word toàn văn

168/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp nhà nước
Ban hành : 27/12/2016   - Tải file word toàn văn

170/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải
Ban hành : 27/12/2016   - Tải file word toàn văn

169/2016/NĐ-CP   -   Nghị định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
Ban hành : 27/12/2016   - Tải file word toàn văn

172/2016/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
Ban hành : 27/12/2016   - Tải file word toàn văn

171/2016/NĐ-CP   -   Nghị định về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
Ban hành : 27/12/2016   - Tải file word toàn văn

164/2016/NĐ-CP   -   Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
Ban hành : 24/12/2016   - Tải file word toàn văn

166/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
Ban hành : 24/12/2016   - Tải file word toàn văn

163/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước
Ban hành : 21/12/2016   - Tải file word toàn văn

54/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Ban hành : 19/12/2016   - Tải file word toàn văn

53/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2010/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
Ban hành : 14/12/2016   - Tải file word toàn văn

52/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở
Ban hành : 06/12/2016   -

161/2016/NĐ-CP   -   Nghị định cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
Ban hành : 02/12/2016   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
01832642 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn