TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
88/2021/NĐ-CP   -   Nghị định Quy định về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần
Ban hành : 01/10/2021   - Tải file word toàn văn

87/2021/NĐ-CP   -   Nghị định Về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế,tổng công ty nhà nước
Ban hành : 29/09/2021   - Tải file word toàn văn

85/2021/NĐ-CP   -   Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
Ban hành : 25/09/2021   - Tải file word toàn văn

86/2021/NĐ-CP   -   Nghị định Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
Ban hành : 25/09/2021   - Tải file word toàn văn

03/2021/UBTVQH15   -   Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Ban hành : 24/09/2021   - Tải file word toàn văn

02/2021/UBTVQH15   -   Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021
Ban hành : 22/09/2021   - Tải file word toàn văn

84/2021/NĐ-CP   -   Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Ban hành : 22/09/2021   - Tải file word toàn văn

83/2021/NĐ-CP   -   Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021 - 2022
Ban hành : 13/09/2021   - Tải file word toàn văn

82/2021/NĐ-CP   -   Nghị định Về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thôngQĐ
Ban hành : 06/09/2021   - Tải file word toàn văn

01/2021/UBTVQH15   -   Nghị quyết quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022
Ban hành : 01/09/2021   - Tải file word toàn văn

81/2021/NĐ-CP   -   Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
Ban hành : 27/08/2021   - Tải file word toàn văn

80/2021/NĐ-CP   -   Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ban hành : 26/08/2021   - Tải file word toàn văn

79/2021/NĐ-CP   -   Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
Ban hành : 16/08/2021   - Tải file word toàn văn

77/2021/NĐ-CP   -   Nghị định Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
Ban hành : 01/08/2021   - Tải file word toàn văn

78/2021/NĐ-CP   -   Nghị định Về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
Ban hành : 01/08/2021   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00264461 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn