TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
01/2015/TT-BXD   -   Thông tư hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Ban hành : 20/03/2015   - Tải file word toàn văn

30/2015/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Ban hành : 17/03/2015   - Tải file word toàn văn

29/2015/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
Ban hành : 15/03/2015   - Tải file word toàn văn

28/2015/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Ban hành : 12/03/2015   - Tải file word toàn văn

27/2015/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"
Ban hành : 10/03/2015   - Tải file word toàn văn

08/2015/QĐ-TTg   -   Quyết định thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
Ban hành : 09/03/2015   - Tải file word toàn văn

26/2015/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
Ban hành : 09/03/2015   - Tải file word toàn văn

07/2015/QĐ-TTg   -   Quyết định ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia
Ban hành : 02/03/2015   - Tải file word toàn văn

24/2015/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
Ban hành : 27/02/2015   - Tải file word toàn văn

22/2015/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
Ban hành : 16/02/2015   - Tải file word toàn văn

23/2015/NĐ-CP   -   Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Ban hành : 16/02/2015   - Tải file word toàn văn

15/2015/NĐ-CP   -   Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
Ban hành : 14/02/2015   - Tải file word toàn văn

18/2015/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Ban hành : 14/02/2015   - Tải file word toàn văn

17/2015/NĐ-CP   -   Nghị định quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
Ban hành : 14/02/2015   - Tải file word toàn văn

16/2015/NĐ-CP   -   Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
Ban hành : 14/02/2015   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
07710796 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn