TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
17/2021/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện
Ban hành : 09/03/2021   - Tải file word toàn văn

16/2021/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp và việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án
Ban hành : 03/03/2021   - Tải file word toàn văn

15/2021/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Ban hành : 03/03/2021   - Tải file word toàn văn

13/2021/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi
Ban hành : 01/03/2021   - Tải file word toàn văn

14/2021/NĐ-CP   -   Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi
Ban hành : 01/03/2021   - Tải file word toàn văn

12/2021/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
Ban hành : 21/02/2021   - Tải file word toàn văn

11/2021/NĐ-CP   -   Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Ban hành : 10/02/2021   - Tải file word toàn văn

09/2021/NĐ-CP   -   Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng
Ban hành : 09/02/2021   - Tải file word toàn văn

10/2021/NĐ-CP   -   Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Ban hành : 09/02/2021   - Tải file word toàn văn

08/2021/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
Ban hành : 28/01/2021   - Tải file word toàn văn

07/2021/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025
Ban hành : 27/01/2021   - Tải file word toàn văn

06/2021/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
Ban hành : 26/01/2021   - Tải file word toàn văn

05/2021/NĐ-CP   -   Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
Ban hành : 25/01/2021   - Tải file word toàn văn

04/2021/NĐ-CP   -   Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Ban hành : 22/01/2021   - Tải file word toàn văn

03/2021/NĐ-CP   -   Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
Ban hành : 15/01/2021   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00076795 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn