TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
160/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Ban hành : 29/11/2018   - Tải file word toàn văn

161/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
Ban hành : 29/11/2018   - Tải file word toàn văn

159/2018/NĐ-CP   -   Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
Ban hành : 28/11/2018   - Tải file word toàn văn

158/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
Ban hành : 22/11/2018   - Tải file word toàn văn

74/2018/QH14   -   Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
Ban hành : 20/11/2018   - Tải file word toàn văn

36/2018/QH14   -   Luật Phòng, chống tham nhũng
Ban hành : 20/11/2018   - Tải file word toàn văn

37/2018/QH14   -   Luật Công an nhân dân
Ban hành : 20/11/2018   - Tải file word toàn văn

35/2018/QH14   -   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
Ban hành : 20/11/2018   - Tải file word toàn văn

30/2018/QH14   -   Luật Đặc xá
Ban hành : 19/11/2018   - Tải file word toàn văn

31/2018/QH14   -   Luật Trồng trọt
Ban hành : 19/11/2018   - Tải file word toàn văn

32/2018/QH14   -   Luật Chăn nuôi
Ban hành : 19/11/2018   - Tải file word toàn văn

34/2018/QH14   -   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
Ban hành : 19/11/2018   - Tải file word toàn văn

33/2018/QH14   -   Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Ban hành : 19/11/2018   - Tải file word toàn văn

156/2018/NĐ-CP   -   Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Ban hành : 16/11/2018   - Tải file word toàn văn

29/2018/QH14   -   Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Ban hành : 15/11/2018   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00366647 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn