TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
119/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
Ban hành : 07/10/2020   - Tải file word toàn văn

120/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Ban hành : 07/10/2020   - Tải file word toàn văn

118/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen
Ban hành : 02/10/2020   - Tải file word toàn văn

117/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Ban hành : 28/09/2020   - Tải file word toàn văn

114/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Ban hành : 25/09/2020   - Tải file word toàn văn

115/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Ban hành : 25/09/2020   - Tải file word toàn văn

116/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
Ban hành : 25/09/2020   - Tải file word toàn văn

112/2020/NĐ-CP   -   Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Ban hành : 18/09/2020   - Tải file word toàn văn

113/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
Ban hành : 18/09/2020   - Tải file word toàn văn

111/2020/NĐ-CP   -   Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu giai đoạn 2020 - 2022
Ban hành : 18/09/2020   - Tải file word toàn văn

1004/2020/UBTVQH14   -   Nghị quyết về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Ban hành : 18/09/2020   - Tải file word toàn văn

109/2020/NĐ-CP   -   Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
Ban hành : 15/09/2020   - Tải file word toàn văn

110/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
Ban hành : 15/09/2020   - Tải file word toàn văn

107/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ban hành : 14/09/2020   - Tải file word toàn văn

108/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ban hành : 14/09/2020   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00592011 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn