TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
86/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
Ban hành : 23/07/2020   - Tải file word toàn văn

84/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
Ban hành : 17/07/2020   - Tải file word toàn văn

85/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc
Ban hành : 17/07/2020   - Tải file word toàn văn

82/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
Ban hành : 15/07/2020   - Tải file word toàn văn

83/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
Ban hành : 15/07/2020   - Tải file word toàn văn

81/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
Ban hành : 09/07/2020   - Tải file word toàn văn

79/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
Ban hành : 08/07/2020   - Tải file word toàn văn

80/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam
Ban hành : 08/07/2020   - Tải file word toàn văn

78/2020/NĐ-CP   -   Nghị định về sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam
Ban hành : 06/07/2020   - Tải file word toàn văn

74/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Ban hành : 01/07/2020   - Tải file word toàn văn

75/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Ban hành : 01/07/2020   - Tải file word toàn văn

77/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
Ban hành : 01/07/2020   - Tải file word toàn văn

76/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
Ban hành : 01/07/2020   - Tải file word toàn văn

71/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở
Ban hành : 30/06/2020   - Tải file word toàn văn

72/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
Ban hành : 30/06/2020   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00456461 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn