TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
48/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
Ban hành : 21/03/2018   - Tải file word toàn văn

41/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
Ban hành : 12/03/2018   - Tải file word toàn văn

42/2018/NĐ-CP   -   Nghị định bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực ngân hàng
Ban hành : 12/03/2018   - Tải file word toàn văn

38/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
Ban hành : 11/03/2018   - Tải file word toàn văn

39/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ban hành : 11/03/2018   - Tải file word toàn văn

40/2018/NĐ-CP   -   Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
Ban hành : 11/03/2018   - Tải file word toàn văn

37/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự
Ban hành : 10/03/2018   - Tải file word toàn văn

31/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
Ban hành : 08/03/2018   - Tải file word toàn văn

32/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
Ban hành : 08/03/2018   - Tải file word toàn văn

30/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Ban hành : 07/03/2018   - Tải file word toàn văn

29/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Ban hành : 05/03/2018   - Tải file word toàn văn

27/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
Ban hành : 01/03/2018   - Tải file word toàn văn

28/2018/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương
Ban hành : 01/03/2018   - Tải file word toàn văn

25/2018/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
Ban hành : 28/02/2018   -

26/2018/NĐ-CP   -   Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Ban hành : 28/02/2018   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00049715 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn