TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
116/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
Ban hành : 18/07/2016   - Tải file word toàn văn

119/2016/TT-BTC   -   Thông tư sửa đổi Thông tư số 213/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km1148+1300 quốc lộ 1, tỉnh Bình Định
Ban hành : 12/07/2016   - Tải file word toàn văn

13/2016/TT-BCT   -   Thông tư quy định quản lý than trôi
Ban hành : 11/07/2016   - Tải file word toàn văn

114/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài
Ban hành : 08/07/2016   - Tải file word toàn văn

118/2016/TT-BTC   -   Thông tư sửa đổi Thông tư số 45/2016/TT-BTC ngày 03/4/2016 và Thông tư số 137/2015/TT-BTC ngày 01/9/2015 của Bộ Tài chính
Ban hành : 08/07/2016   - Tải file word toàn văn

29/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Ban hành : 05/07/2016   - Tải file word toàn văn

11/2016/TT-BCT   -   Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
Ban hành : 05/07/2016   - Tải file word toàn văn

12/2016/TT-BCT   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu khoáng sản
Ban hành : 05/07/2016   - Tải file word toàn văn

26/2016/QĐ-TTg   -   Quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

09/2016/TT-BCT   -   Thông tư quy định việc bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường năm 2016
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

10/2016/TT-BCT   -   Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định thương mại biên giới giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

62/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

60/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

59/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

58/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
Ban hành : 01/07/2016   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
01453495 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn