TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
61/2016/TT-BTC   -   Thông tư hướng dẫn thu, nộp và quản lý Khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp
Ban hành : 11/04/2016   - Tải file word toàn văn

25/2016/NĐ-CP   -   Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Ban hành : 06/04/2016   - Tải file word toàn văn

26/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
Ban hành : 06/04/2016   - Tải file word toàn văn

27/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
Ban hành : 06/04/2016   - Tải file word toàn văn

23/2016/NĐ-CP   -   Nghị định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
Ban hành : 05/04/2016   - Tải file word toàn văn

24/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
Ban hành : 05/04/2016   - Tải file word toàn văn

24a/2016/NĐ-CP   -   Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng
Ban hành : 05/04/2016   - Tải file word toàn văn

60/2016/TT-BTC   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 202/2013/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng kho số viễn thông
Ban hành : 04/04/2016   - Tải file word toàn văn

21/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội
Ban hành : 31/03/2016   - Tải file word toàn văn

20/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
Ban hành : 30/03/2016   - Tải file word toàn văn

19/2016/NĐ-CP   -   Nghị định về kinh doanh khí
Ban hành : 22/03/2016   - Tải file word toàn văn

18/2016/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
Ban hành : 18/03/2016   - Tải file word toàn văn

17/2016/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam...
Ban hành : 17/03/2016   - Tải file word toàn văn

16/2016/NĐ-CP   -   Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Ban hành : 16/03/2016   - Tải file word toàn văn

14/2016/NĐ-CP   -   Nghị định quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai
Ban hành : 15/03/2016   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00819751 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn