TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
32/2014/TT-BGDĐT   -   Thông tư quy định về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên thanh tra giáo dục
Ban hành : 25/09/2014   - Tải file word toàn văn

138/2014/TT-BTC   -   Thông tư quy định về định mức chi phí nhập, định mức chi phí xuất tại cửa kho và định mức chi phí bảo quản thuốc nổ Pentrit (TEN) dự trữ quốc gia
Ban hành : 22/09/2014   - Tải file word toàn văn

08/2014/TT-BNV   -   Thông tư quy định về Ban Công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban Công tác người cao tuổi huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Ban hành : 19/09/2014   - Tải file word toàn văn

26/2014/TT-NHNN   -   Thông tư quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam theo Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra
Ban hành : 16/09/2014   - Tải file word toàn văn

52/2014/QĐ-TTg   -   Quyết định ban hành Danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Ban hành : 16/09/2014   - Tải file word toàn văn

31/2014/TT-BGDĐT   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 54/2012/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục
Ban hành : 16/09/2014   - Tải file word toàn văn

15/2014/TT-BXD   -   Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Ban hành : 15/09/2014   - Tải file word toàn văn

25/2014/TT-NHNN   -   Thông tư hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh
Ban hành : 15/09/2014   - Tải file word toàn văn

51/2014/QĐ-TTg   -   Thông tư một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước
Ban hành : 15/09/2014   - Tải file word toàn văn

28/2014/TT-BCT   -   Thông tư quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia
Ban hành : 15/09/2014   - Tải file word toàn văn

85/2014/NĐ-CP   -   Nghị định quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
Ban hành : 10/09/2014   -

86/2014/NĐ-CP   -   Nghị định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Ban hành : 10/09/2014   - Tải file word toàn văn

52/2014/TT-BTNMT   -   Thông tư quy định về phân cấp trữ lượng và cấp tài nguyên nước khoáng, nước nóng thiên nhiên
Ban hành : 09/09/2014   - Tải file word toàn văn

53/2014/TT-BTNMT   -   Thông tư quy định nộp mẫu vật địa chất, khoáng sản vào Bảo tàng Địa chất
Ban hành : 09/09/2014   - Tải file word toàn văn

130/2014/TT-BTC   -   Thông tư quy định về quản lý chất lượng hàng dự trữ quốc gia
Ban hành : 09/09/2014   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
05126947 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn