TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
13/2017/TT-BCT   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 30/2014/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh và...
Ban hành : 03/08/2017   - Tải file word toàn văn

33/2017/TT-BYT   -   Thông tư quy định về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi
Ban hành : 01/08/2017   - Tải file word toàn văn

07/2017/TT-NHNN   -   Thông tư quy định về giám sát tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành và tiêu hủy tiền in hỏng, đúc hỏng, giấy in tiền hỏng, kim loại đúc tiền hỏng
Ban hành : 31/07/2017   - Tải file word toàn văn

90/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
Ban hành : 31/07/2017   - Tải file word toàn văn

91/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Ban hành : 31/07/2017   - Tải file word toàn văn

12/2017/TT-BCT   -   Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
Ban hành : 31/07/2017   - Tải file word toàn văn

36/2017/QĐ-TTg   -   Quyết định về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Ban hành : 29/07/2017   - Tải file word toàn văn

89/2017/NĐ-CP   -   Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng
Ban hành : 29/07/2017   - Tải file word toàn văn

01/2017/TT-TANDTC   -   Thông tư quy định về phòng xử án
Ban hành : 28/07/2017   - Tải file word toàn văn

02/2017/TT-TANDTC   -   Thông tư ban hành Quy chế tổ chức phiên tòa
Ban hành : 28/07/2017   - Tải file word toàn văn

07/2017/TT-BTP   -   Thông tư quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Ban hành : 28/07/2017   - Tải file word toàn văn

24/2017/TT-BGTVT   -   Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục III và Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 43/2015/TT-BGTVT ngày 20/8/2015 quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi Bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận Lao động hàng hải
Ban hành : 28/07/2017   - Tải file word toàn văn

19/2017/TT-BGDĐT   -   Thông tư ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục
Ban hành : 28/07/2017   - Tải file word toàn văn

11/2017/TT-BCT   -   Thông tư quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa
Ban hành : 28/07/2017   - Tải file word toàn văn

88/2017/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
Ban hành : 27/07/2017   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00557744 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn