TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Tìm kiếm nhanh văn bản
Ban hành từ ngày date picker đến ngày date picker
Số hiệu văn bản
Tên văn bản
Loại văn bản
Văn bản mới ban hành
35/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh tranh
Ban hành : 24/03/2020   - Tải file word toàn văn

09/2020/QĐ-TTg   -   Quyết định ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải
Ban hành : 18/03/2020   - Tải file word toàn văn

34/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
Ban hành : 18/03/2020   - Tải file word toàn văn

33/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự
Ban hành : 17/03/2020   - Tải file word toàn văn

01/2020/TT-NHNN   -   Thông tư quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid - 19
Ban hành : 13/03/2020   - Tải file word toàn văn

24/2020/TT-BCA   -   Thông tư ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước
Ban hành : 10/03/2020   - Tải file word toàn văn

08/2020/QĐ-TTg   -   Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện sinh khối tại Việt Nam
Ban hành : 05/03/2020   - Tải file word toàn văn

32/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Ban hành : 05/03/2020   - Tải file word toàn văn

31/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
Ban hành : 05/03/2020   - Tải file word toàn văn

30/2020/NĐ-CP   -   Nghị định về công tác văn thư
Ban hành : 05/03/2020   - Tải file word toàn văn

29/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi Điều 3 Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
Ban hành : 03/03/2020   - Tải file word toàn văn

27/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học...
Ban hành : 01/03/2020   - Tải file word toàn văn

28/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Ban hành : 01/03/2020   - Tải file word toàn văn

25/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
Ban hành : 28/02/2020   - Tải file word toàn văn

26/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
Ban hành : 28/02/2020   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00274825 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn