SẮC LỆNH

SỐ 64-SL NGÀY 22 THÁNG 4 NĂM 1958

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Căn cứ sắc lệnh số 33-SL ngày 22 tháng 3 năm 1946 và sắc lệnh số 71-SL ngày 22 tháng 5 năm 1946 ấn định quy tắc của Quân đội nhân dân Việt Nam;

Căn cứ sắc lệnh số 121-SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 tổ chức Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh;

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Tổng tư lệnh,

RA SẮC LỆNH:

 

Điều 1: Bộ nhiệm ông Trần Văn Quang, nguyên Cục trưởng Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu, giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng kiêm Cục trưởng Cục Tác chiến.

 

Điều 2: Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

 

Tên văn bản : Sắc lệnh bổ nhiệm ông Trần Văn Quang giữ chức Tổng tham mưu trưởng kiêm Cục trưởng Cục tác chiến
Loại văn bản : Sắc lệnh
Số hiệu : 064-SL
Ngày ban hành : 22/04/1958
Cơ quan ban hành : Chủ tịch nước,
Người ký : Hồ Chí Minh,
Ngày hiệu lực :
Ngày hết hiệu lực : 30/04/1975
Văn bản liên quan : 0    Đóng