SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 025-SL NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 1957

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu sắc lệnh số 33/SL ngày 22 tháng 4 năm 1946 và sắc lênh số 71/SL ngày 22 tháng 5 năm 1946 ấn định quy tắc của Quân đội nhân dân Việt Nam,

Chiểu sắc lệnh số 121/SL ngày 11 tháng 7 năm 1950 tổ chức Bộ Quốc phòng - Bộ tư lệnh,

Theo đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

 

RA SẮC LỆNH:

 

Điều 1

Bổ nhiệm ông Bằng Giang, cán bộ cấp Sư đoàn trưởng giữ chức Tư lệnh Quân khu Tây Bắc.

 

Điều 2

Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiếu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

Tên văn bản : Sắc lệnh bổ nhiệm ông Bằng Giang làm tư lệnh quân khu Tây bắc
Loại văn bản : Sắc lệnh
Số hiệu : 25
Ngày ban hành : 06/06/1957
Cơ quan ban hành : Chủ tịch nước,
Người ký : Hồ Chí Minh,
Ngày hiệu lực :
Ngày hết hiệu lực : 30/04/1975
Văn bản liên quan : 0    Đóng