QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ VĂN HOÁ SỐ 666-VH/QĐ NGÀY 1 THÁNG 4 NĂM 1985
XẾP HẠNG 3 DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ VĂN HOÁ

 

- Căn cứ vào Điều 46 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 19-12-1980;

- Căn cứ Pháp lệnh số 14-LCT/HĐNN7 ngày 4-4-1984 của Hội đồng Nhà nước, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam "bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh";

- Căn cứ đề nghị của Vụ trưởng Vụ bảo tồn bảo tàng về việc công nhận di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh;

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1- Nây công nhận: Ba di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh thuộc 3 tỉnh sau đây:

Thành phố Hà Nội.

- Di tích lịch sử: Chùa Kim Sơn, phố Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình.

Tỉnh An Giang.

- Di tích lịch sử: Đồi Túc Dụp, xã An Ninh, huyện Tri Tôn.

Tỉnh Sông Bé.

- Di tích lịch sử: Mộ 3.000 đồng bào An Lộc bị đế quốc Mỹ tàn sát ngày 3-10-1972.

 

Điều 2- Mọi hoạt động xây, khai thác trong những khu vực bảo vệ của những di tích này cần được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá.

 

Điều 3- Uỷ ban nhân dân các cấp thuộc thành phố Hà Nội, tỉnh An Giang, tỉnh Sông Bé thực hiện việc quản lý về mặt Nhà nước đối với các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh theo pháp lệnh"bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh" của Hội đồng Nhà nước đã ban hành.

 

Điều 4- Chánh văn phòng Bộ Văn hoá, Vụ bảo tồn bảo tàng, Uỷ ban nhân dân các cấp và Sở Văn hoá thông tin các tỉnh trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tên văn bản : Quyết định xếp hạng 3 di tích lịch sử và văn hoá
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 666-VH/QĐ
Ngày ban hành : 01/04/1985
Cơ quan ban hành : Bộ Văn hoá,
Người ký : Nông Quốc Chấn,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng