QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 15-TTG NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 1980 VỀ VIỆC MỞ TRƯỜNG BỔ TÚC VĂN HOÁ CHO CÔNG NHÂN ƯU TÚ, ANH HÙNG LAO ĐỘNG, ANH HÙNG CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

 

Thi hành Chỉ thị số 77-CT/TƯ ngày 31 tháng 8 năm 1979 của Ban bí thư Trung ương Đảng về việc đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thành phần công nhân, Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức trong năm 1980 hai trường bổ túc văn hoá (một ở miền Nam, một ở miền Bắc) để bổ túc văn hoá cho công nhân ưu tú, anh hùng lao động, anh hùng các lực lượng vũ trang nhằm tạo ra nguồn cơ bản cho công tác đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và của Nhà nước ở các cấp.

Để thực hiện chủ trương này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành và các địa phương làm ngay những việc sau đây:

 

1. Bộ Giáo dục thành lập và trực tiếp quản lý hai trường này. Bộ Giáo dục cùng các ngành có liên quan quy định mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo, quy chế tuyển sinh và các quy chế chuyên môn khác phù hợp với đối tượng học sinh và mục đích đào tạo của trường.

2. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước giúp Bộ Giáo dục xây dựng và trình duyệt nhiệm vụ thiết kế hai trường này; trên cơ sở đó, ghi vào kế hoạch Nhà nước các chỉ tiêu về kinh phí và vật tư xây dựng trường (bao gồm cả kinh phí trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập và sinh hoạt cho cán bộ giảng dạy và học sinh), cùng với Bộ Giáo dục xác định chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của trường, v.v...

3. Bộ Giáo dục cùng Bộ Lao động, Bộ Tài chính, Bộ Nội thương, Bộ Lương thực và thực phẩm bàn bạc và bổ sung những chế độ cần thiết nhằm bảo đảm cho các đối tượng được cử đi học không bị sụt thu nhập, ảnh hưởng đến đời sống.

4. Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ chí Minh có trách nhiệm giải quyết việc cấp đất thuận tiện cho việc xây dựng trường. Bộ Xây dựng phụ trách việc xây dựng trường.

Trước mắt, để có thể sớm mở trường, các Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cần sắp xếp giao lại Bộ Giáo dục một cơ sở thích hợp.

Các ngành, các cấp có liên quan khẩn trương giải quyết những việc trên để thực hiện tốt chỉ thị của Ban bí thư Trung ương Đảng về việc này.

 

Tên văn bản : Quyết định về việc mở trường bổ túc văn hoá cho công nhân ưu tú, anh hùng lao động, anh hùng các lực lượng vũ trang
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 15-TTg
Ngày ban hành : 09/01/1980
Cơ quan ban hành : Thủ tướng Chính phủ,
Người ký : Lê Thanh Nghị,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng