SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
SỐ 77-C NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 1945

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu chi điện tín số 34 TP của Uỷ ban nhân dân Bình Thuận yêu cầu Chính phủ lập một toà án quân sự tại Phan Thiết theo quy tắc định trong Sắc lệnh ngày 13-9-1945.

Chiểu chi điện tín 147 của Tư pháp Trung bộ cho biết đã đồng ý với Uỷ ban nhân dân Bình Thuận.

Chiểu chi Sắc lệnh ngày 13-9-1945 thiết lập các toà án quân sự và Sắc lệnh ngày 29-9-1945 đặt một Toà án quân sự tại Nha Trang.

Chiểu chi tình thế đặc biệt tại phía Nam Trung bộ.

Chiểu theo lời đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã bàn luận ngày 21-12-1945.

 

RA SẮC LỆNH:

 

Điều I: Đặt thêm một Toà án quân sự tại Phan Thiết theo đúng quy tắc ấn định trong Sắc lệnh ngày 13-9-1945.

 

Điều II: Địa phương thẩm quyền của Toà án quân sự Quảng Ngãi, Nha Trang, Phan Thiết sẽ do nghị định của Uỷ ban nhân dân Trung bộ ấn định, sau khi hỏi ý kiến các ông Chánh nhất và Chưởng lý Toà Thượng thẩm Thuận Hoá.

 

Điều III: Những Sắc lệnh trái với sắc lệnh này đều huỷ bỏ.

 

Điều IV: Các Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp, Uỷ ban nhân dân Trung bộ chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Tên văn bản : Sắc lệnh thiết lập một toà án quân sự tại Phan Thiết
Loại văn bản : Sắc lệnh
Số hiệu : 77C
Ngày ban hành : 28/12/1945
Cơ quan ban hành : Chủ tịch nước,
Người ký : Hồ Chí Minh,
Ngày hiệu lực :
Ngày hết hiệu lực : 30/04/1975
Văn bản liên quan : 0    Đóng