QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ SỐ 147-VH/QĐ
NGÀY 24 - 12- 1982 XẾP HẠNG 8 DI TÍCH

LỊCH SỬ VÀ VĂN HOÁ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ

 

Căn cứ Quyết định số 519-TTg ngày 29-10-1957 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ di tích lịch sử và danh thắng;

Căn cứ Quyết định số 96-CP ngày 28-10-1978 của Hội đồng chính phủ về tổ chức ngành văn hoá và thông tin;

Căn cứ Điều lệ 46, chương 3 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ di tích lịch sử và văn hoá công bố ngày 19-12-1980,

Xét đề nghị của Vụ bảo tồn bảo tàng và xếp hạng di tích.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Nay xếp hạng 8 di tích lịch sử và văn hoá thuộc 5 tỉnh sau đây:

Tỉnh Hà Bắc

1. Đình Lỗ Hạnh thuộc xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Hà Bắc, di tích kiến trúc nghệ thuật thế kỷ 16.

2. Đình Phù Lão thuộc xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Hà Bắc, di tích kiến trúc nghệ thuật thế kỷ 17.

Tỉnh Hà Sơn Bình

3. Đình Ngọc Than thuộc xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Sơn Bình, di tích kiến trúc nghệ thuật thế kỷ 17,

Tỉnh Đồng Nai

4. Mộ cự thạch Hàng Gòn xã Xuân Tân, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, di tích khảo cổ học thời tiền sử.

Tỉnh Bắc Thái

5. Khu di tích khảo cổ học thời đại đá cũ ở xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Bắc Thái, bao gồm Hang Phiêng tung, mái đá Ngườm và một số hạng khác.

Tỉnh Nghĩa Bình

6. Khu di tích thành Hoàng đế và tháp Cánh tiên thuộc xã Nhơn Hậu, huyện An Nhơn, tỉnh Nghĩa Bình, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật có liên quan tới phong trào Tây Sơn.

7. Tháp Bánh ít thuộc xã Phước Hiệp, huyện Phước Vân, tỉnh Nghĩa Bình, di tích kiến trúc nghệ thuật Chàm thế kỷ 11-13.

8. Khu di tích lịch sử Vạn Tường thuộc xã Bình Hải, huyện Bình Hoà, tỉnh Nghĩa Bình, nơi ghi lại chiến công đánh thắng giặc Mỹ xâm lược ngày 18-8-1965.

 

Điều 2.- Chánh văn phòng Bộ Văn hoá, vụ trưởng Vụ bảo tồn bảo tàng, chủ tịch Uỷ ban nhân dân , giám đốc các Sở, Ty văn hoá các tỉnh có di tích trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tên văn bản : Quyết định xếp hạng 8 di tích lịch sử và văn hoá
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 147-VH/QĐ
Ngày ban hành : 24/12/1982
Cơ quan ban hành : Bộ Văn hoá,
Người ký : Nông Quốc Chấn,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng