QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ VĂN HOÁ SỐ 6-VH/QĐ NGÀY 15-1-1984 VỀ VIỆC LIỆT HẠNG NĂM DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ VĂN HOÁ THUỘC TỈNH VĨNH PHÚ.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ

 

Căn cứ Nghị định số 519-TTg ngày 29-10-1957 của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ di tích lịch sử và văn hoá;

Căn cứ Quyết định số 96-CP ngày 28-10-1978 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức ngành văn hoá và thông tin;

Căn cứ Điều 46, Chương 3, Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ di tích lịch sử và văn hoá;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ bảo tồn bảo tàng về việc liệt hạng những di tích lịch sử và văn hoá

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1 - Nay liệt hạng năm di tích lịch sử và văn hoá thuộc tỉnh Vĩnh Phú:

1. Đình Hùng Lô (đình Xốm), xã Hùng Lô, huyện Phong Châu, tỉnh Vĩnh Phú. Di tích kiến trúc thế kỷ thứ 17.

2. Đình Ngọc Canh, xã Tam Canh, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phú. Di tích kiến trúc thế kỷ thứ 18.

3. Đình Tiên Hương, xã Tam Canh, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phú. Di tích kiến trúc thế kỷ thứ 18.

4. Đền Phú Đa, xã Phú Đa, huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phú. Di tích kiến trúc chạm khắc đá thế kỷ thứ 18.

5. Đền thờ Trần Nguyên Hãn, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú. Di tích lịch sử (địa điểm di tích) nơi ở và là doanh sở của Trần Nguyên Hãn ở Sơn Đông, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phú.

 

Điều 2 - Chánh văn phòng Bộ Văn hoá, Vụ trưởng Vụ bảo tồn bảo tàng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Giám đốc Sở văn hoá tỉnh Vĩnh Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Tên văn bản : Quyết định về việc liệt hạng 5 di tích lịch sử văn hoá thuộc tỉnh Vĩnh Phú
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 6-VH/QĐ
Ngày ban hành : 15/01/1984
Cơ quan ban hành : Bộ Văn hoá,
Người ký : Nông Quốc Chấn,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng