QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN SỐ 10-VHTT/QĐ
NGÀY 9 THÁNG 2 NĂM 1981 XẾP HẠNG 7 DI TÍCH LỊCH SỬ

VÀ VĂN HOÁ

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN

 

Căn cứ Điều 46, Chương III của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ di tích lịch sử và văn hoá;

Căn cứ Quyết định số 96-CP ngày 28-10-1978 của Hội đồng Chính phủ về tổ chức ngành văn hoá và thông tin;

Xét đề nghị của Vụ bảo tồn bảo tàng về việc xếp hạng di tích,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Nay xếp hạng 7 di tích lịch sử và văn hoá thuộc 4 tỉnh và thành phố sau đây:

Tỉnh Bắc Thái

1. Khu di tích núi Văn - núi Võ thuộc xã Ký Phú, huyện Đại Từ, cảnh đẹp và là nơi có nhiều dấu tích về Lưu Nhân Chú, một tướng có công cùng với Lê Lợi đánh thắng giặc Minh đầu thế kỷ 15 (1428).

2. Một số địa điểm tiêu biểu của khu an toàn (ATK) của Trung ương thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp tại huyện Định Hoá (1946- 1954) như:

- Nền lán, địa điểm Bác Hồ ở tại Nà Đình, Nà Kêêc, Tỉn Keo (khu vực khuôn Đát, xóm Nà Lọm, xã Phú Đình).

- Nền lán, địa điểm của đồng chí Trường Chinh ở và làm việc thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại xóm Phung Hiển, xã Điềm Mạc.

- Và một số di tích khác sẽ do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Thái xác định và bổ sung sau khi tổ chức cuộc họp chuyên đề khoa học về việc bảo vệ, phục hồi, phát huy tác dụng khu an toàn.

Tỉnh Hà Bắc

3. Ba pho tượng đá tại nền chùa Linh ứng (Ngọc Khám) xã Gia Đông, huyện Thuận Thành: nghệ thuật điêu khắc đá thời Lê( kèm theo cả tấm bia nói về lịch sử xây dựng này).

Thành phố Hà Nội

4. Lăng Phùng Hưng (Bố cái đại vương) thuộc phố Giảng Võ, quận Đống Đa.

Tỉnh Lai Châu

5. Bia Lê Lợi, khắc trên vách núi bên bờ sông Đà năm 1432, nay thuộc thị xã Lai Châu.

6. Thành Bản Phủ, di tích về cuộc khởi nghĩa nông dân do Hoàng Công Chất lãnh đạo - thế kỷ 18- nay thuộc xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên.

7. Di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Mường Luân, thể kỷ 16, tại xã Mường Luân, huyện Điện Biên.

 

Điều 2.- Các ông chánh văn phòng Bộ Văn hoá và thông tin, ông Vụ trưởng Vụ bảo tồn bảo tàng, các ông Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các ông giám đốc Sở, trưởng Ty văn hoá và thông tin các tỉnh, thành phố nêu tên ở trên có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tên văn bản : Quyết định xếp hạng 7 di tích lịch sử và văn hoá
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 10-VHTT/QĐ
Ngày ban hành : 09/02/1981
Cơ quan ban hành : Bộ Văn hoá và Thông tin,
Người ký : Nguyễn Văn Hiếu,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng