SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

SỐ 67-SL NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 1950

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu Sắc lệnh số 50-SL ngày 18 tháng 6 năm 1949 và số 28-SL ngày 16 tháng 2 năm 1950 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu Sắc lệnh số 33 ngày 22 tháng 3 năm 1946 và số 71 ngày 22 tháng 5 năm 1946 tổ chức và ấn định quy tắc Quân đội quốc gia Việt Nam;

Chiểu Sắc lệnh số 121-SL ngày 20 tháng 10 năm 1949 và số 140-SL ngày 21 tháng 12 năm 1949 sửa đổi hai sắc lệnh trên;

Chiểu Nghị định số 62-ND/A ngày 9 tháng 2 năm 1950 tổ chức Đại đoàn 304;

Chiểu Sắc lệnh số 84-SL ngày 2 tháng 8 năm 1949 cử Đại tá Hoàng Minh Thảo giữ chức Tư lệnh Liên khu 4;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia và Dân quân Việt Nam;

Theo quyết nghị của Hội đồng Chính phủ;

RA SẮC LỆNH:

 

Điều 1: Nay cử các ông có tên dưới đây sung vào Bộ Tư lệnh Đại đoàn 304:

Ông Trần Văn Quang: Chính trị Uỷ viên

Đại tá Hoàng Minh Thảo: Tư lệnh

 

Điều 2: Sắc lệnh số 84-SL ngày 2 tháng 8 năm 1949 nay bãi bỏ.

 

Điều 3: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng tư lệnh Quân đội quốc gia và dân quân Việt Nam chiểu sắc lệnh thi hành.

 

 

 

Tên văn bản : Sắc lệnh bổ sung các ông Trần Văn Quang và đại tá Hoàng Minh Thảo vào Bộ tư lệnh Đại đoàn 304
Loại văn bản : Sắc lệnh
Số hiệu : 67-SL
Ngày ban hành : 14/05/1950
Cơ quan ban hành : Chủ tịch nước,
Người ký : Hồ Chí Minh,
Ngày hiệu lực :
Ngày hết hiệu lực : 30/04/1975
Văn bản liên quan : 0    Đóng