SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 143 NGÀY 2 THÁNG 3 NĂM 1948

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu Sắc lệnh số 86-SL ngày 17-9-1947 tổ chức Quốc gia Ngân hàng;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

RA SẮC LỆNH:

 

Điều thứ 1

Cử ông Trịnh Văn Bính giữ chức Tổng Giám đốc Quốc gia Ngân hàng.

 

Điều thứ 2

Bộ trưởng Bộ Tài chính chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

Tên văn bản : Sắc lệnh cử ông Trịnh Văn Bính giữ chức Tổng giám đốc Quốc gia ngân hàng
Loại văn bản : Sắc lệnh
Số hiệu : 143
Ngày ban hành : 02/03/1948
Cơ quan ban hành : Chủ tịch nước,
Người ký : Hồ Chí Minh,
Ngày hiệu lực :
Ngày hết hiệu lực : 30/04/1975
Văn bản liên quan : 0    Đóng