SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 111NGÀY 20 THÁNG 1 NĂM 1948

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu Sắc lệnh số 33 ngày 22-3-46 và số 71 ngày 22-5-46 tổ chức và ấn định Quy tắc Quân đội Quốc gia,

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia,

Sau khi Hội đồng Chính phủ thoả hiệp,

 

RA SẮC LỆNH:

 

Điều thứ 1

Các quân nhân kể tên dưới đây, thụ cấp thiếu tướng, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1948:

Ông Hoàng Văn Thái Tổng Tham mưu trưởng Quân đội quốc gia Việt Nam

Nguyễn Sơn Khu trưởng Chiến khu 4

Chu Văn Tấn Khu trưởng Chiến khu 1

Hoàng Sâm Khu trưởng Chiến khu 2

 

Điều thứ 2

Các ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

 

 

 

 

Tên văn bản : Sắc lệnh các ông thụ cấp thiếu tướng kể từ ngày 1-1-1948: Hoàng Văn Thái, Nguyễn Sơn, Chu Văn Tấn, Hoàng Sâm
Loại văn bản : Sắc lệnh
Số hiệu : 111/SL
Ngày ban hành : 20/01/1948
Cơ quan ban hành : Chủ tịch nước,
Người ký : Hồ Chí Minh,
Ngày hiệu lực :
Ngày hết hiệu lực : 30/04/1975
Văn bản liên quan : 0    Đóng