SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 99 NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 1947

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu Sắc lệnh số 47-SL ngày 1-5-47 tổ chức Bộ tổng chỉ huy;

Chiểu đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam;

 

RA SẮC LỆNH:

 

Điều 1

Nay cử ông Lê Liêm, Chính trị uỷ viên trong Uỷ ban Kháng chiến chiến Khu 1 làm phó phòng dân quân.

 

Điều 2

Ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia Việt Nam chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Tên văn bản : Sắc lệnh cử ông Lê Liêm, Chính trị uỷ viên trong uỷ ban kháng chiến CK I làm phó phòng dân quân
Loại văn bản : Sắc lệnh
Số hiệu : 99-SL
Ngày ban hành : 03/10/1947
Cơ quan ban hành : Chủ tịch nước,
Người ký : Hồ Chí Minh,
Ngày hiệu lực :
Ngày hết hiệu lực : 30/04/1975
Văn bản liên quan : 0    Đóng