SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
SỐ 77 NGÀY 26 THÁNG 8 NĂM 1947

 

Chiểu Sắc lệnh số 34 ngày 23-3-46 tổ chức Bộ Quốc phòng;

Chiểu Sắc lệnh số 71 ngày 22-5-46 ấn định quy tắc lục quân;

Chiểu Sắc lệnh số 76-SL ngày 26-8-47 tổ chức Đại đoàn Độc lập;

Chiểu đề nghị của ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng y hiệp,

 

RA SẮC LỆNH:

 

Điều thứ 1

Ông Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Quốc gia Việt Nam, nay kiêm chức Đại đoàn Trưởng Đại đoàn Độc lập.

 

Điều thứ 2

Ông Nguyễn Lâm Kính, nguyên Tham mưu Trưởng chiến khu 2, nay bổ nhiệm chức Đại Đoàn phó Đại Đoàn Độc lập.

 

Điều thứ 3

Ông Lê Vinh Quốc, nguyên chính trị viên Trung đoàn 147, nay bổ nhiệm chức chính trị viên Đại Đoàn Độc lập.

 

Điều thứ 4

Những việc bổ nhiệm này thi hành kể từ ngày ký Sắc lệnh.

 

Điều thứ 5

Ông Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chiểu Sắc lệnh thi hành.

 

Tên văn bản : Sắc lệnh cử ông Hoàng Văn Thái, Tổng tham mưu trưởng kiêm chức Đại đoàn trưởng Đại đoàn độc lập
Loại văn bản : Sắc lệnh
Số hiệu : 77-SL
Ngày ban hành : 26/08/1947
Cơ quan ban hành : Chủ tịch nước,
Người ký : Hồ Chí Minh,
Ngày hiệu lực :
Ngày hết hiệu lực : 30/04/1975
Văn bản liên quan : 0    Đóng