THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 04/LĐTBXH-TTNGÀY 12 THÁNG 2 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN VIỆC KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG TRONG MỘT SỐ LOẠI HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, DỊCH VỤ

 

Thực hiện Nghị định số 198/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động; Nghị định số 88/CP ngày 14-12-1995 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá - dịch vụ văn hoá và phòng chống một số tệ nạn xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội hướng dẫn việc ký kết hợp đồng lao động trong một số loại hoạt động văn hoá, dịch vụ như sau:

1) Người sử dụng lao động ở các cơ sở: vũ trường, điểm karaokê, dịch vụ xoa bóp, khách sạn, nhà nghỉ, nhà điều dưỡng, căn hộ cho thuê, nhà trọ bình dân, nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán giải khát có sử dụng lao động là vũ nữ, tiếp viên, nhân viên (gọi chung là người lao động) phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động theo bản hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ấn hành và thống nhất quản lý.

2) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.

3) Thông tư này được phổ biến đến người sử dụng lao động và người lao động trong các cơ sở nói tại điểm 1 trên và có hiệu lực từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ảnh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu giải quyết.

 

Tên văn bản : Thông tư hướng dẫn việc ký kết hợp đồng lao động trong một số loại hoạt động văn hoá, dịch vụ
Loại văn bản : Thông tư
Số hiệu : 04/LĐTBXH-TT
Ngày ban hành : 12/02/1996
Cơ quan ban hành : Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,
Người ký : Trần Đình Hoan,
Ngày hiệu lực : 12/02/1996
Văn bản liên quan : 0    Đóng