CHỈ THỊ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 01 GD&ĐT
NGÀY 26 THÁNG 1 NĂM 1996 VỀ VIỆC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 87/CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHỈ THỊ 814/TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, THIẾT LẬP TRẬT TỰ KỶ CƯƠNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VÀ DỊCH VỤ VĂN HOÁ, ĐẨY MẠNH BÀI TRỪ MỘT SỐ TỆ NẠN XÃ HỘI NGHIÊM TRỌNG

 

Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế và văn hoá, nâng cao dân trí, giữ gìn bản sắc dân tộc, tạo ra mối quan hệ hài hoà giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, tạo ra môi trường lành mạnh, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới của đất nước, Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/CP và Chỉ thị 814/TTg về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng.

Đây là chủ trương lớn của Nhà nước và là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và thường xuyên của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội. Với chức năng và nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng những con người Việt Nam phát triển cao về trí tuệ, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo có trọng trách góp phần thức hiện tốt chủ trương trên của Chính phủ. Bộ Giáp dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng các trường khẩn trương thực hiện một số công tác cụ thể sau đây:

1.Cùng với việc tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động tại địa phương, tổ chức ngay việc tuyên truyền sâu rộng tới từng cơ sở giáo dục và đào tạo về cuộc vận động thực hiện Nghi định 87/CP và Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các Cơ Sở Giáo Dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, THCN và dạy nghề, các trường phổ thông tổ chức học tập quán triệt đến từng thầy cô giáo, CBCNV, học sinh, sinh viên về nội dung của Nghị định 87/CP; Chỉ thị 814/TTg, Qui chế về lưu hành, kinh doanh văn hoá phẩm và hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, quy định của Chính phủ về bài trừ các tệ nạn xã hội (mại dâm, ma tuý, cờ bạc...). Từng đơn vị căn cứ vào nội dung các văn bản đã ban hành tổ chức đánh giá, rà soát tình hình của địa phương và đơn vị mình đề ra chương trình công tác cụ thể với bước đi và cách làm thích hợp để khắc phục những biểu hiện vi phạm tạo ra chuyển biến rõ rệt ở từng cơ sở. Đặc biệt đối với HS,SV cần tổ chức trao đổi kỹ để họ hiểu được những nội dung cơ bản đã nêu trong các văn bản trên và phân biệt được thế nào là sản phẩm văn hoá và hoạt động văn hoá có nội dung đồi truỵ và kích động bạo lực? Thế nào là hành vi tổ chức đánh bạc và hành vi đánh bạc, các quy định về hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá nơi công cộng và quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực này.

Sau khi học tập, các trường kết hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Hội cha mẹ học sinh, các tổ chức Đoàn, Đội, Hội tổ chức cho tất cả các thành viên trong đơn vị mình trao đổi, ký cam kết thi đua thực hiện kết quả Nghị định 87/CP và chỉ thị 814/TTg. Trước mắt các trường tập trung khắc phục dứt điểm kiên quyết không để tồn tại những hiện tượng vẫn còn xảy ra sau đây trong học sinh, sinh viên và CBCNV của đơn vị mình:

- Đánh bài ăn tiền dưới mọi hình thức và tất cả các hành vi mang tính chất tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

- Sử dụng, lưu truyền, tàng trữ các loại sách báo, tranh ảnh có nội dung không lành mạnh, các loại băng nhạc, bănh hình, phim ảnh có nội dung đồi trụy, các loại đồ chơi mang tính chất kích động bạo lực.

- Nói tục, chửi thề, tác phong thiếu văn hoá.

- –n ở luộm thuộm, mất vệ sinh trong phòng ở và khu vực KTX.

- Dùng:"ri đô" cá nhân trong phòng ở của nữ học sinh, sinh viên nội trú.

- Để người ở lậu trong ký túc xá.

- Nấu ăn trong phòng ở của HS,SV nội trú.

- Lấy cắp, gian lận trong thi cử (quay cóp, nhờ thi hộ, xin điểm...)

- Viết, vẽ bậy và tuỳ tiện dán quảng cáo, áp phích chưa được sự đồng ý của nhà trường.

- Hút thuốc lá trong phòng học, giảng đường, phòng đọc thư viện, hội trường.

- Đốt pháo nổ, nhất là dịp lễ tết sắp đến.

- Uống rượu say, gây gổ, lôi kéo kích động đánh nhau.

- Các hành vi liên quan đến tiêm chích, nghiện hút, quan hệ nam, nữ không lành mạnh.

- Đặt bát hương trong phòng ở tập thể của học sinh, sinh viên nội trú và phòng làm việc của cơ quan.

2. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 87/CP và Chỉ thị 814/TTg ở các cấp: Cấp Bộ do một đồng chí thứ trưởng, cấp cơ sở do Giám đốc sở và các trường do hiệu trưởng đích thân làm trưởng ban, ở các trường triển khai ngay việc phối hợp với các tổ chức chính quyền địa phương, các đoàn thể quần chúng trong nhà trường xây dựng kế hoạch hành động có bước đi cụ thể phù hợp với đặc điểm của mình, có chế độ kiểm tra đôn đốc thường xuyên, định kỳ phát hiện và xử lý nghiêm những vi phạm xảy ra. Tập trung củng cố, chấn chỉnh khu nội trú, ký túc xá, các khâu sinh hoạt, ăn ở của học sinh sinh viên nội trú, rà soát và chấn chỉnh lại các điểm dịch vụ văn hoá, các câu lạc bộ, nhà văn hoá, các nhà tập, sân bãi vui chơi giải trí, TDTT của trường. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tăng cường các hoạt động giao lưu văn hoá, TDTT giữa các trường và cụm trường. Đầu tư mua sắm thêm các loại báo chí, phương tiện nghe nhìn và các dụng cụ TDTT. Tổ chức các câu lạc bộ văn hoá văn nghệ, nhà văn hoá HS,SV, củng cố thư viện, tủ sách, tăng thêm các loại sách báo văn hoá , văn nghệ, nhất là các ấn phẩm có nội dung giáo dục về đạo đức, thẩm mỹ, nhân văn. Mở rộng việc giảng dạy môn —m nhạc, Hội hoạ nhất là ở các trường mẫu giáo và phổ thông theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo đã quy định. Tăng cường tổ chức các hoạt động tham quan, du lịch tìm hiểu di tích lịch sử, truyền thống cách mạng đất nước và con người Việt nam, nhằm không ngừng nâng cao trình độ thẩm mỹ, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, đẩy lùi và bài trừ văn hoá độc hại , phản động.

Tạo điều kiện tối đa về vật chất, tinh thần cho các tổ chức đoàn, Công đoàn, Hội, Đội hoạt động, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong vịêc chăm lo đời sống vật chất tinh thần, thu hút HS,SV vào các hoạt động lành mạnh bổ ích.

3. Vụ công tác chính trị phối hợp với các báo chí của ngành và các phương tiện thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền tập trung về chương trình hoạt động của toàn ngành trong đợt vận động quan trọng này. Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền về Nghị định 87/CP, định kỳ tổ chức tổng kết những kinh nghiệm, những điển hình tốt và những mặt yếu kém để phổ biến rút kinh nghiệm; chủ trì và phối hợp với các vụ bậc học nghiên cứu bổ sung quy chế công tác học sinh sinh viên, ban hành quy chế học sinh sinh viên nội trú, tổ chức hội nghị chuyên đề bàn về công tác học sinh, sinh viên, đặc biệt là công tác HS,SV nội trú. Tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình khu nội trú ký túc xá kiểu mẫu ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, chuẩn bị điều kiện để nhân rộng ở các trường trong cả nước.

4. Đưa kết quả thực hiện Chỉ thị 406/TTg, Nghị định 36/CP, 87/CP thành tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo.

5. Căn cứ chương trình kế hoạch triển khai của cấp uỷ và chính quyền địa phương, các Sở GD và ĐT, các trường khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể theo tiến độ chung sau đây:

- Bước1 (Từ nay cho đến trước tết âm lịch): Tổ chức xong việc học tập, quán triệt Nghị định 87/CP và Chỉ thị 814/TTg cho CBCNV trong đơn vị, thầy cô giáo và học sinh, sinh viên ở các trường. (Từ các năm về sau đưa nội dung này vào đợt sinh hoạt đầu khoá, đầu năm học của học sinh, sinh viên ở các trường), thành lập xong các ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 87/CP và Chỉ thị 814/TTg ở các cấp bộ, Sở và các trường, củng cố kiện toàn các tổ chức: "Đội thanh niên xung kích", "Đội thanh niên cờ đỏ", "Đội tự vệ" đã có ở trường. Tổ chức ký cam kết trong từng đơn vị. Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, rà soát lại các cơ sở hoạt động văn hoá, các điểm dịch vụ văn hoá của trường, đặc biệt lưu ý các điểm dịch vụ văn hoá, ăn uống mà một số trường cho cán bộ công nhân viên và người ngoài trường vào kinh doanh phục vụ. Bắt đầu tổ chức thu gom và tiêu huỷ các loại văn hoá phẩm có nội dung không lành mạnh, các vật dụng, kể cả đồ chơi mang tính chất vũ khí gây kích động bạo lực. Kết hợp với Hội cha mẹ học sinh vận động học sinh, sinh viên tự giác giao nộp và tổ chức tiêu huỷ. Xoá bỏ các câu lạc bộ tự phát, các hội quán, các tụ điểm cho thuê sách, băng hình, video kể cả các quán nước phát triển tự do và chưa có giấy phép hành nghề còn tồn tại trong khu vực nhà trường. Trong các buổi chào cờ đầu tuần hoặc các buổi phát tin nội bộ hàng ngày của các trường cần có thông báo về thực hiện Chỉ thị 406/TTg, Nghị định 36/CP, Nghị định 87/CP, kiểm tra đánh giá những việc làm được, chưa làm được, biểu dương những điển hình tốt phê phán những mặt yếu kém, phổ biến chương trình công tác triển khai trong tuần sau. Kết thúc bước 1, từng đơn vị tổ chức sơ kết kiểm điểm và báo cáo lên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 87/CP và Chỉ thị 814/TTg cấp trên để Bộ có cơ sở sơ kết toàn ngành.

Bước2 (Từ sau nghỉ Tết cho đến kết thúc năm học 1995-1996). Tiếp tục chỉ đạo khắc phục những tồn tại nêu ở mục 1, tập trung chấn chỉnh việc ăn, ở của sinh viên nội trú. Tổ chức nơi gửi xe đạp, xe máy, nơi phơi quần áo cho học sinh, sinh viên để thực hiện phòng ở ngăn nắp gọn gàng vệ sinh, phát động phong trào xây dựng phòng ở kiểu mẫu trong khu nội trú với yêu cầu gọn, sạch văn minh. Kiện toàn tổ chức bảo vệ, có chế độ trực trường, trực khu nội trú 24/24 giờ, thanh toán hiện tượng ngồi ở lậu trong ký túc xá. Giải quyết dứt điểm không để các lều quán lộn xộn trong khu vực của trường. Thực hiện bằng được việc cấm bán rượu và các sản phẩm có chứa chất cồn khác.

Hoàn thành việc tổ chức ở mỗi trường ít nhất là một câu lạc bộ văn hoá nghệ thuật. Các trường đào tạo tổ chức nhà văn hoá HS,SV có trang bị các phương tiện nghe nhìn, các tranh bị phục vụ hoạt động văn nghệ.

Sửa sang, tu bổ các sân bãi TDTT, trang bị thêm các dụng cụ tập luyện. Ở những trường do điều kiện mặt bằng không làm được sân chơi bãi tập thì liên kết với trường bạn hoặc cụm trường để tổ chức thường xuyên hoạt động TDTTcho HS, SV.

Khi tổng kết năm học 1995-1996 và trong các năm học tiếp theo sau mỗi học kỳ cần sơ kết đề ra chương trình hành động tiếp theo và báo cáo kết quả triển khai về Sở và Bộ.

Thực hiện tốt cuộc vận động này phải được coi vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng vừa là điều kiện để tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh ở mỗi trường. Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong toàn ngành có kế hoạch chủ động khẩn trương triển khai, kiểm tra, đôn đốc, xử lý để góp phần cùng toàn xã hội thực hiện có hiệu quả Nghị định 87/CP và chỉ thị 814/TTg.

 

Tên văn bản : Chỉ thị về việc ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện Nghị định 87/CP của Chính phủ và Chỉ thị 814/TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ
Loại văn bản : Chỉ thị
Số hiệu : 01/GD-ĐT
Ngày ban hành : 26/01/1996
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Người ký : Trần Hồng Quân,
Ngày hiệu lực : 26/01/1996
Văn bản liên quan : 0    Đóng