SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI
SỐ 33A NGÀY 13 THÁNG 9 NĂM 1945

 

CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ LÂM THỜI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Chiểu theo lời đề nghị của ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Sau khi Hội đồng Chính phủ đã bàn luận ngày 12-9-1945,

 

SẮC:

 

Khoản I: Ty Liêm phóng có thể bắt những hạng người nguy hiểm cho nền Dân chủ cộng hoà Việt Nam, để đưa đi an trí.

 

Khoản II: Khi bắt những người ấy Ty Liêm phóng phải làm ngay tờ trình lên Uỷ ban nhân dân Bắc bộ, Trung bộ hoặc Nam bộ, tuỳ địa phương, bầy những lý do cùng chứng cớ và định cả thời hạn an trí.

Uỷ ban nhân dân địa phương các bộ sẽ xét và ra nghị định quyết nghị, hoặc tha hoặc bắt đi an trí ở nơi nào trong một thời hạn là bao nhiêu.

Nghị định ấy Uỷ ban nhân dân địa phương phải thông tri lên cho ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp biết.

 

Khoản III: Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp có uỷ nhiệm thi hành.

 

Tên văn bản : Sắc lệnh cho phép ty liêm phóng bắt những người nguy hiểm cho nền dân chủ cộng hoà Việt nam để đưa đi an trí
Loại văn bản : Sắc lệnh
Số hiệu : 33A
Ngày ban hành : 13/09/1945
Cơ quan ban hành : Chủ tịch nước,
Người ký : Hồ Chí Minh,
Ngày hiệu lực :
Ngày hết hiệu lực : 30/04/1975
Văn bản liên quan : 0    Đóng