Tên văn bản : Nghị định quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Loại văn bản : Nghị định
Số hiệu : 142/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành : 09/12/2020
Cơ quan ban hành : Chính phủ,
Người ký : Nguyễn Xuân Phúc,
Ngày hiệu lực : 01/02/2021
Văn bản liên quan : 0    Đóng