• Không tìm thấy văn bản
 • Tên văn bản : Nghị định quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số
  Loại văn bản : Nghị định
  Số hiệu : 141/2020/NĐ-CP
  Ngày ban hành : 08/12/2020
  Cơ quan ban hành : Chính phủ,
  Người ký : Nguyễn Xuân Phúc,
  Ngày hiệu lực : 23/01/2021
  Văn bản liên quan : 0    Đóng