• Không tìm thấy văn bản
 • Tên văn bản : Nghị định quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
  Loại văn bản : Nghị định
  Số hiệu : 76/2020/NĐ-CP
  Ngày ban hành : 01/07/2020
  Cơ quan ban hành : Chính phủ,
  Người ký : Nguyễn Xuân Phúc,
  Ngày hiệu lực : 01/07/2020
  Văn bản liên quan : 0    Đóng