• Không tìm thấy văn bản
 • Tên văn bản : Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
  Loại văn bản : Nghị định
  Số hiệu : 25/2018/NĐ-CP
  Ngày ban hành : 28/02/2018
  Cơ quan ban hành : Chính phủ,
  Người ký : Nguyễn Xuân Phúc,
  Ngày hiệu lực : 01/05/2018
  Văn bản liên quan : 0    Đóng