• Không tìm thấy văn bản
 • Tên văn bản : Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược
  Loại văn bản : Nghị định
  Số hiệu : 54/2017/NĐ-CP
  Ngày ban hành : 08/05/2017
  Cơ quan ban hành : Chính phủ,
  Người ký : Nguyễn Xuân Phúc,
  Ngày hiệu lực : 01/07/2017
  Văn bản liên quan : 0    Đóng