QUYẾT ĐỊNH

SỐ 734 - QĐ/BT NGÀY 11-6-1992 CÔNG NHẬN 9 (CHÍN)

DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN

VÀ THỂ THAO

 

- Căn cứ Điều 46 của Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 19-12-1980;

- Căn cứ pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh số 14-LCT/HĐNN công bố ngày 4-4-1984 của Hội đồng Nhà nươc Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều 42 Luật đất đai của Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; công bố ngày 6-1-1988 về việc quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai của di tích;

- Qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của ông Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Hưng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Sóc Trăng và đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Bảo tàng;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1 - Nay công nhận 9 (chín) di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh sau đây:

Tỉnh Thanh Hoá (1 di tích)

1. Di tích lịch sử: Đình - Đền thôn Liên Châu và Đình thôn Hoằng Chung - Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Thành phố Hà Nội (1 di tích)

2. Đình - Chùa Kim Quan - xã Việt Hưng - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội.

Tỉnh Hải Hưng (1 di tích)

3. Di tích nghệ thuật: Bộ đá chùa Trà Dương - xã Tống Trân - huyện Phù Tiên - Tỉnh Hải Hưng.

Tỉnh Hà Tĩnh (1 di tích)

4. Khu lưu niệm đồng chí Trần Phú - xã Tùng ảnh - huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh.

Tỉnh Nghệ An (2 di tích)

5. Điền thờ Hoàng Tá Thốn - xã Long Thành - huyện Yên Thành - tỉnh Nghệ An.

6. Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật: Đền thờ Lý Nhật Quang - xã Quỳnh Vinh, Huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Tỉnh Sóc Trăng (3 di tích)

7. Di tích lịch sử: Căn cứ Tỉnh uỷ Sóc Trăng - xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú - Tỉnh Sóc Trăng.

8. Di tích lịch sử Trường TABERD - nơi đón tiếp đoàn chính trị phạm từ Côn Đảo trở về ngày 23-9-1945 - phường 6, thị xã Sóc Trăng - Tỉnh Sóc Trăng.

9. Địa điểm lưu niệm khởi nghĩa Nam Kỳ - Đình Hoà Tú - xã Hoà Tú I - huyện Mỹ Xuyên - tỉnh Sóc Trăng.

 

Điều 2 - Nghiên cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực bảo vệ của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin và Thể thao.

 

Điều 3 - Uỷ ban Nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh theo phép luật quy định.

 

Điều 4 - Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Bảo tàng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và Giám đốc Sở Văn hoá thông tin của các tỉnh Thanh Hoá, Hà Nội, Hải Hưng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Sóc Trăng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tên văn bản : Quyết định công nhận 9 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 734-QĐ/BT
Ngày ban hành : 11/06/1992
Cơ quan ban hành : Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao,
Người ký : Vũ Khắc Liên,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng