QUYẾT ĐỊNH

SỐ 490 - QĐ NGÀY 22-4-1992 CÔNG NHẬN 30 DI TÍCH LỊCH SỬ

VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH.

 

BỘ TRƯỞNG

BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

 

- Căn cứ Điều 46 của Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 19-12-1980;

- Căn cứ pháp lệnh bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh số 14-LCT/HĐNN công bố ngày 4-4-1984 của Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Cứ cứ Điều 42 Luật đất đai của Hội đồng Nhà nước Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 6-1-1988 về việc quy định chế độ quản lý và sử dụng đất đai của di tích;

- Qua xét duyệt hồ sơ di tích và văn bản đề nghị của ông Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Quảng Bỉnh và thành phố Hà Nội và đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Bảo tàng;

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1- Nay công nhận 30 (ba mươi) di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh sau đây:

Tỉnh Nghệ An (1 di tích)

1- Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Đền thờ Trần Đăng Dính - Xã Phúc Thành - Huyện Yên Thành - Tỉnh Nghệ An.

Tỉnh Quảng Bình (1 di tích)

2 - Di tích lịch sử: Lăng mộ Hồ Hồng (Hồ Cưởng) Huyện Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình.

Thành phố Hà Nội (28 di tích)

3 - Di tích lịch sử và nghệ thuật: Đình Nghè Kim Sơn - Xã Kim Sơn - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Hội.

4 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Tây Mỗ - Đền Am - Xã Tây Mỗ - Huyện Từ Liên - Thành phố Hà Nội.

5 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Ngọc Mạch - Xã Xuân Phương - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

6 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Triệu Khánh - Xã Thanh Trì - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội.

7. Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Nhân Hoà - chùa Phúc Lâm Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh trì - Thành phố Hà Nội.

8. Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Đông Ba - Chùa Sùng An - Xã Thượng Cát - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

9. Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Thượng Cát - Chùa kỳ Vũ, Xã Thượng Cát - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

10. Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Yên Nội - Chùa Thánh Quang - Xã Liên Mạc - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

11 - Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Đình Trong - Đình Ngoài - Đền Dục anh - Xã Trung Hoà - Huyện Từ Liên - Thành phố Hà Nội.

12 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình - Nghè Sen Hồ - Chùa Vạn Xuân - Xã Lệ Chi - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội.

13 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình - Chùa Vạn Phúc - Xã Vạn Phúc - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội.

14 - Di tích lịch sử và nghệ thuật: Chùa Tiên Linh - xã Vạn Phúc - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội.

15 - Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Đình Phú Đô - Xã Mễ Trì - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

16 - Di tích nghệ thuật: Chùa Nhơn - Xã Xuân Phương - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

17 - Di tích nghệ thuật: Chùa Mễ Trì Thượng - Xã Mễ Trì - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

18 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Mễ Trì Thượng - Xã Mễ Trì - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

19 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Nam Đồng (Càn An) Phường Nam Đồng - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

20 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình - Đền Thọ Am - Xã Liên Ninh - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội.

21 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình - Miếu Công Đình - Xã Đình Xuyên - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội.

22 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Linh Quang và Đền Trúc Lâm - Xã Đình Xuyên - Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội.

23 - Di tích nghệ thuật: Chùa Văn Trì - Xã Minh Khai - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

24 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Văn Trì - Xã Minh Khai - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

25 - Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Dình Phú Diễn - Xã Hữu Hòa - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội.

26 - Di tích lịch sử và kiến trúc - nghệ thuật: Đình Mễ Trì Hạ - Xã Mễ Trì - Huyện Từ Liêm - Thành phố Hà Nội.

27 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Đãn Cơ (chùa Nền) - Phường láng Thượng - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

28 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Đình Láng Hạ - Phường Láng Hạ - Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội.

29 - Di tích kiến trúc - nghệ thuật: Chùa Hưng Ký - Phường Minh Khai - Quận Hai Bà Trung - Thành phố Hà Nội.

30 Di tích lịch sử: Hồ hữu Tiệp và mảnh xác máy bay B.52 bị bắn rơi ngày 27-12-1972 - Phường Ngọc Hà - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội.

 

Điều 2.- Nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong những khu vực bảo vệ của di tích đã khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt sử dụng đất đai ở di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh phải được phép của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thông tin và Thể thao.

 

Điều 3.- Uỷ ban Nhân dân các cấp thực hiện quyền quản lý Nhà nước đối với di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh theo pháp luật quy định.

Điều 4.- Các ông Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn Bảo tàng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân và Giám độc Sở Văn hoá thông tin các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, thành phố Hà Nội có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Tên văn bản : Quyết định công nhận 30 di tích lịch sử văn hoá và danh lam thắng cảnh
Loại văn bản : Quyết định
Số hiệu : 490-QĐ
Ngày ban hành : 22/04/1992
Cơ quan ban hành : Bộ Văn hoá, Thông tin và Thể thao,
Người ký : Vũ Khắc Liên,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng