SẮC LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH PHỦ SỐ 036-SL NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 1959

 

CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ

 

Căn cứ vào điều 6 và điều 9 của đạo luật số 109-SL-L11 ngày 31 tháng 5 năm 1958 quy định hệ thống cấp bậc quân hàm và trao quân hàm cho sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;

Theo đề nghị Thủ tướng Chính phủ,

RA SẮC LỆNH:

 

Điều 1

Nay trao quân hàm cấp Đại tướng cho đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

 

Điều 2

Trao quân hàm cấp Thượng tướng cho những cán bộ cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau đây:

Đồng chí Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu Trưởng,

Đồng chí Chu Văn Tấn, Chính uỷ Quân khu Việt Bắc.

 

Điều 3

Trao quân hàm cấp Trung tướng cho những cán bộ cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau đây:

Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng,

Đồng chí Hoàng Văn Thái, Phó Tổng tham mưu trưởng,

Đồng chí Trần Văn Trà, Phó Tổng tham mưu trưởng,

Đồng chí Song Hào, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

 

Điều 4

Trao quân hàm cấp Thiếu tướng cho những cán bộ cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam sau đây:

Đồng chí Trần Văn Quang, Phó Tổng tham mưu trưởng,

Đồng chí Lê Quang Đạo, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị,

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần,

Đồng chí Trần Sâm, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần,

Đồng chí Nguyễn Bằng Giang, Tư lệnh Quân khu Tây Bắc,

Đồng chí Nguyễn Trọng Vĩnh, Chính uỷ Quân khu 4,

Đồng chí Hoàng Minh Thảo, Hiệu trưởng Trường bổ túc quân

Sự trung cao cấp,

Đồng chí Lê Chương, Chính uỷ Trường bổ túc quân sự

Trung cao cấp,

Đồng chí Lê Quang Hoà, Chính uỷ Trường sĩ quan lục quân.

 

Điều 5

Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành sắc lệnh này.

 

Tên văn bản : Sắc lệnh trao quân hàm cấp tướng cho một số cán bộ quân đội
Loại văn bản : Sắc lệnh
Số hiệu : 036-SL
Ngày ban hành : 31/08/1959
Cơ quan ban hành : Chủ tịch nước,
Người ký : Hồ Chí Minh,
Ngày hiệu lực :
Ngày hết hiệu lực : 30/04/1975
Văn bản liên quan : 0    Đóng