TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Văn bản mới trong tháng 6
28/2018/QH14   -   Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
Ban hành : 15/06/2018   - Tải file word toàn văn

63/2018/QH14   -   Nghị quyết Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Ban hành : 15/06/2018   - Tải file word toàn văn

60/2018/QH14   -   Nghị quyết Về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Ban hành : 15/06/2018   - Tải file word toàn văn

26/2018/QH14   -   Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao
Ban hành : 14/06/2018   - Tải file word toàn văn

27/2018/QH14   -   Luật Đo đạc và bản đồ
Ban hành : 14/06/2018   - Tải file word toàn văn

23/2018/QH14   -   Luật Cạnh tranh
Ban hành : 12/06/2018   - Tải file word toàn văn

59/2018/QH14   -   Nghị quyết Về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019
Ban hành : 12/06/2018   - Tải file word toàn văn

24/2018/QH14   -   Luật An ninh mạng
Ban hành : 12/06/2018   - Tải file word toàn văn

25/2018/QH14   -   Luật Tố cáo
Ban hành : 12/06/2018   - Tải file word toàn văn

22/2018/QH14   -   Luật Quốc phòng
Ban hành : 08/06/2018   - Tải file word toàn văn

57/2018/QH14   -   Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018
Ban hành : 08/06/2018   - Tải file word toàn văn

© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00176946 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn