TRANG CHỦ TÌM KIẾM PHÂN LOẠI GIỚI THIỆU TRỢ GIÚP
 
Trang chủ
Văn bản mới
Tìm kiếm
Phân loại
Trợ giúp
 
 
Văn bản mới trong tháng 9
112/2020/NĐ-CP   -   Nghị định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Ban hành : 18/09/2020   - Tải file word toàn văn

113/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
Ban hành : 18/09/2020   - Tải file word toàn văn

109/2020/NĐ-CP   -   Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước
Ban hành : 15/09/2020   - Tải file word toàn văn

110/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
Ban hành : 15/09/2020   - Tải file word toàn văn

107/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ban hành : 14/09/2020   - Tải file word toàn văn

108/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Ban hành : 14/09/2020   - Tải file word toàn văn

106/2020/NĐ-CP   -   Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Ban hành : 10/09/2020   - Tải file word toàn văn

105/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
Ban hành : 08/09/2020   - Tải file word toàn văn

103/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu
Ban hành : 04/09/2020   - Tải file word toàn văn

104/2020/NĐ-CP   -   Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
Ban hành : 04/09/2020   - Tải file word toàn văn

102/2020/NĐ-CP   -   Nghị định quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam
Ban hành : 01/09/2020   - Tải file word toàn văn

Trang
© Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam - LawData®-2006
00564245 Văn phòng Quốc hội giữ bản quyền, được phát triển bởi công ty Hệ thống thông tin FPT.
Trung tâm tin học - Địa chỉ: 35 Ngô Quyền - Hà nội ; Điện thoại: 080.46206 - 080.43009 ; Email: lawdata@qh.gov.vn